Schoolvoorstelling


Warboel muziekprojecten heeft zicht gespecialiseerd in muzikale schoolvoorstellingen voor de onderbouw van de basisschool gebaseerd en rekening houdend met de kerndoelen kunstzinnige oriŽntatie (53, 54 en 55)  en de  leerlijnen van TULE. De muzikale domeinen  

        Zingen
        Luisteren
        Muziek maken
        Muziek vastleggen
        Bewegen

komen in alle voorstellingen aan bod. Waar mogelijk wordt er een relatie gelegd met andere vakken. Voorafgaand aan de voorstellingen krijgen de leerkrachten een lesbrief met didactische werkvormen die gebruikt kunnen worden in de klas, ter voorbereiding van de voorstelling. 

(bron: SLO Ė Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling)


www.warboel.nl is gemaakt door
Web-Wise